Uued notaritasud 08.06.2009

Sisestas karli 1. juuni 2009 Uudised | Kommenteeri esimesena


08.06.2009.a. jõustub Notariaadiseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus. Notariaadiseaduses täpsustatakse notari õiguslikku seisundit, sh sätestatakse, et notari ametitegevus jaguneb ametitoiminguteks ning ametiteenusteks. Ametiteenuse osutamine on notari jaoks vabatahtlik. Notari pädevust laiendatakse selliselt, et tal tekib õigus välja anda apostille’i, sõlmida ja lahutada abielu ning läbi viia lepitus- ja vahekohtumenetlust. Täiendatakse notari ametist eemalviibimise ja ametisoleku peatamise regulatsiooni. Muudetakse notarikandidaadi tasustamise tingimusi. Sätestatakse, et Notarite Koja lepitus- ja vahekohus on alaliselt tegutsev vaidluste kohtuvälise lahendamise organ. Notari distsiplinaarvastutuse seaduses täiendatakse notary distsiplinaarsüütegude menetlemise korda. Notari tasu seaduses suurendatakse suure osa notariaaltoimingute eest võetavat tasu. Valik teenuseid, mille hinnad tõusevad kordades (teenus, hind enne/hind pärast,
kr):

 • Testamendi tõestamine 200/510
 • Juriidilise isiku muu volikirja tõestamine 100/770
 • Õppelaenu tagamiseks antava käenduse tõestamine 10/250
 • Isiku elusoleku kinnitamine 50/225
 • Isiku teatud kohas viibimise kinnitamine 50/250
 • Isiku ja fotol kujutatud isiku samasuse kinnitamine 50/180
 • Dokumendi esitamisaja kinnitamine 50/225
 • Notariaalselt kinnitatava avalduse projekti koostamine 10/285
 • Allkirja ja allkirjanäidise kinnitamine 10/200
 • Kinnises ümbrikus testamendi hoiulevõtmise tõestamine 100/510
 • Mereprotesti tõestamine 500/1230
 • Sihtasutuse asutamisotsuse, sealhulgas selle lisana kinnitatava põhikirja
tõestamine ning sihtasutuste ühinemis- ja jagunemislepingu või sihtasutuse
jagunemiskava tõestamine 500/1210
 • Sihtasutuse organi otsuse tõestamine 500/1080
 • Abikaasade vastastikuse testamendi tõestamine 300/650
Lisa kommentaar