01.05.2009.a. jõustus tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seadus

Sisestas kristel 2. juuni 2009 Uudised | 3 Comments to Read
Riigikogu võttis 25. veebruaril 2009 vastu ning Vabariigi President kuulutas 9. märtsil 2009 välja tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse, mis jõustus 1. mail 2009. Seadust oli tarvis selleks, et reguleerida SMS-laenudega seotud õigussuhteid ning täiendada heade kommetega vastuolus oleva tehingu mõistet. Tehing on heade kommetega vastuolus, kui see on tehtud poolele äärmiselt ebasoodsatel tingimustel või kui vastastikuste kohustuste väärtus on heade kommete vastaselt tasakaalust väljas ning teine pool teab või peab teadma tehingu tegemise ajal, et teine pool teeb tehingu tulenevalt erakorralisest vajadusest, sõltuvussuhtest, kogenematusest või must sellisest asjaolust. Kui vastastikuste kohustuste väärtus on heade kommete vastaselt ebamõistlikult tasakaalust väljas, siis eeldatakse, et pool teadis või pidi teadma teise poole erakorralisest vajadusest, sõltuvussuhtest, kogenematusest või muudest sellistest asjaoludest. Tarbijakrediidilepingute puhul eeldatakse, et vastastikuste kohustuste väärtus on heade kommete vastaselt tasakaalust väljas muu hulgas ka siis, kui tasumisele kuuluva krediidi kulukuse määr ületab krediidi andmise ajal Eesti Panga viimati avaldatud keskmist krediidiasutustelt eraisikutele antud tarbimislaenude kulukuse määra enam kui kolm korda. Kui tehing on heade kommete vastase intressi tasumise kohustuse tõttu tühine, võib saadu tagastada tähtpäevaks, milleks pidi tühise tehingu järgi laenu tervikuna tagasi maksma. Sel juhul tuleb laenult intressi maksta seaduses sätestatud intressimäära ulatuses.

Lisa kommentaar