Alates 01.07.2010.a jõustub uus perekonnaseadus

Sisestas kristel 14. dets 2009 Uudised | 4 Comments to Read


Alates 1. juulist 2010.a. jõustub uus terviklik perekonnaõiguse regulatsioon, mis hõlmab abikaasadevahelisi õigussuhteid, vanemate ja laste vahelisi õigussuhteid ning alaealiste ja täisealiste eestkoste puhul tekkivaid õigussuhteid. Uue perekonnaseaduse eesmärk on kaasaegsetele peresuhetele kohase, piisava 3 regulatiivsusega normistiku loomine.

Võrreldes kehtiva seadusega on uues regulatsioonis oluliselt täiustatud mittevaraliste perekonnasuhete regulatsioone, eeskätt hooldusõigust ja lapsendamist puudutavates küsimustes ning rohkem on arvestatud kaasaja varaliste suhete dünaamikat. Abiellujatele antakse võimalus valida, kas nad soovivad varaühisust, varalahusust või vara juurdekasvu tasaarvestuslikku varasuhet. Säilib ka võimalus abieluvara lepingu sõlmimiseks. Valiku tegemine ei ole kohustuslik, vaid nähakse ette, et kui valikut ei tehta, siis rakendub abikaasadele varaühisus sarnaselt praegu kehtivale abikaasade ühisvara režiimile.

Seega antakse nii mittevaraliste kui varaliste õiguste ja kohustuste kuuluvuse ning teostamise osas võrreldes kehtiva seadusega oluliselt selgemad kriteeriumid (varaküsimustes ka mitmekesisemad võimalused), mis peaksid perekonnaliikmete omavahelistes suhetes ning nende suhetes kolmandate isikutega ära hoidma hulga vaidlusi. Võrreldes kehtiva perekonnaseadusega on uudsetena kasutusele võetud järgmised terminid: soetisvara (§ 47), koguvara (§ 48), põhivara (§ 49), isaduse omaksvõtt (§ 87) ja hooldusõigus (§ 116 jj).Lisa kommentaar